Broken
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Broken

Thể Loại Truyện : Romance, Comic

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 100

Tóm tắt:

Starco fancomic, vậy thôi.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017
Top