Brutally Honest
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Brutally Honest

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 146

Tóm tắt:

Những mẩu chuyện xàm....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017
Top