Btooom!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Btooom!

Thể Loại Truyện : Psychological, Seinen, Other, Action

Ngày tạo: 23-09,2015

Ngày cập nhật: 20-06,2018 (99 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,243

Tóm tắt:

Một pro game online cứ nghĩ mình vô đối, nhưng khi chính mình bị đưa vào trong game thì anh ta có làm nên chuyện không?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 93.5

20/06/2018

Chapter 98

09/06/2018

Chapter 97

09/06/2018

Chapter 96

09/06/2018

Chapter 95

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/10/2011

Chapter 2

14/10/2011

Chapter 3

14/10/2011

Chapter 4

14/10/2011

Chapter 5

14/10/2011

Chapter 6

14/10/2011

Chapter 7

14/10/2011

Chapter 8

14/10/2011

Chapter 9

14/10/2011

Chapter 10

14/10/2011

Chapter 11

14/10/2011

Chapter 12

14/10/2011

Chapter 13

14/10/2011

Chapter 14

14/10/2011

Chapter 15

14/10/2011

Chapter 16

14/10/2011

Chapter 17

14/10/2011

Chapter 18

14/10/2011

Chapter 19

14/10/2011

Chapter 20

14/10/2011

Chapter 21

14/10/2011

Chapter 22

14/10/2011

Chapter 23

14/10/2011

Chapter 24

14/10/2011

Chapter 25

14/10/2011

Chapter 26

14/10/2011

Chapter 27

14/10/2011

Chapter 28

14/10/2011

Chapter 29

14/10/2011

Chapter 30

14/10/2011

Chapter 31

14/10/2011

Chapter 32

14/10/2011

Chapter 33

14/10/2011

Chapter 34

14/10/2011

Chapter 35

14/10/2011

Chapter 36

14/10/2011

Chapter 37

14/10/2011

Chapter 38

14/10/2011

Chapter 39

14/10/2011

Chapter 40

14/10/2011
Top