Bùa hộ mệnh đạt thành nguyện vọng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bùa hộ mệnh đạt thành nguyện vọng

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 98

Tóm tắt:

Đó là truyền thuyết rất nổi tiếng giữa các học sinh, chỉ cần mua bùa ở đền thờ cao nhất của thành phố. Tất cả các ước nguyện đều có thể trở thành sự thật....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016
Top