Bullet Armors
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bullet Armors

Thể Loại Truyện : Mecha, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 20-09,2014

Ngày cập nhật: 20-09,2014 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 746

Tóm tắt:

Cập nhật sau ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 29

20/09/2014

Chapter 28

31/08/2014

Chapter 27

21/08/2014

Chapter 25

12/08/2014

Chapter 24

11/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/11/2012

Chapter 2

04/01/2013

Chapter 3

17/01/2013

Chapter 4

31/01/2013

Chapter 5

30/05/2013

Chapter 6

01/06/2013

Chapter 7

02/06/2013

Chapter 8

04/06/2013

Chapter 9

05/07/2013

Chapter 10

06/04/2014

Chapter 5.8

06/04/2014

Chapter 11

09/04/2014

Chapter 12

16/04/2014

Chapter 13

19/04/2014

Chapter 14

23/04/2014

Chapter 15

02/06/2014

Chapter 16

06/07/2014

Chapter 17

08/07/2014

Chapter 18

18/07/2014

Chapter 19

19/07/2014

Chapter 20

20/07/2014

Chapter 21

21/07/2014

Chapter 22

09/08/2014

Chapter 23

10/08/2014

Chapter 24

11/08/2014

Chapter 25

12/08/2014

Chapter 27

21/08/2014

Chapter 28

31/08/2014

Chapter 29

20/09/2014
Top