Bút Tiên
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bút Tiên

Thể Loại Truyện : Horror, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 03-10,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 284

Tóm tắt:

Chưa rõ thể loại, nhưng hình như hơi hướng bí ẩn, kì bí

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

03/10/2017

Chapter 9

03/10/2017

Chapter 8

03/10/2017

Chapter 7

03/10/2017

Chapter 6

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

03/10/2017

Chapter 8

03/10/2017

Chapter 9

03/10/2017

Chapter 10

03/10/2017
Top