C. Cassandra Comics
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

C. Cassandra Comics

Thể Loại Truyện : Other, Comedy, Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 651

Tóm tắt:

*câm nín chả biết nói gì* mấy bạn vào đọc thì biết ha (▰˘◡˘▰)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017
Top