Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 09-10,2018 (63 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 679

Tóm tắt:

“Vừa tỏ tỉnh lại bị té lầu! Có cần xui như vậy không!”

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 64

09/10/2018

Chapter 63

13/09/2018

Chapter 62

09/09/2018

Chapter 61

17/08/2018

Chapter 60

15/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

17/08/2017

Chapter 12

18/08/2017

Chapter 13

21/08/2017

Chapter 14

03/05/2018

Chapter 15

04/05/2018

Chapter 16

05/05/2018

Chapter 17

06/05/2018

Chapter 18

07/05/2018

Chapter 19

08/05/2018

Chapter 20

09/05/2018

Chapter 21

10/05/2018

Chapter 22

11/05/2018

Chapter 23

12/05/2018

Chapter 24

13/05/2018

Chapter 25

18/05/2018

Chapter 26

19/05/2018

Chapter 27

20/05/2018

Chapter 28

23/05/2018

Chapter 29

24/05/2018

Chapter 30

25/05/2018

Chapter 31

26/05/2018

Chapter 32

28/05/2018

Chapter 33

01/06/2018

Chapter 34

02/06/2018

Chapter 35

09/06/2018

Chapter 36

09/06/2018

Chapter 37

13/06/2018

Chapter 38

14/06/2018

Chapter 39

18/06/2018

Chapter 40

19/06/2018
Top