Cái Bóng Của Ánh Mắt Đó
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Cái Bóng Của Ánh Mắt Đó

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Manhua, Romance, Supernatural, Action

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 15-08,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 120

Tóm tắt:

Đang cập nhật...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3.5

15/08/2017

Chapter 3

06/08/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 1

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

06/08/2017

Chapter 3.5

15/08/2017
Top