Cantarella - Poison Of Blue
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Cantarella - Poison Of Blue

Thể Loại Truyện : Historical, Romance, Other

Ngày tạo: 31-08,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 164

Tóm tắt:

Mối tình ngang trái giữa 2 anh em

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

31/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/08/2014

Chapter 2

27/11/2016
Top