Cấp Độ Phân Liệt
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Cấp Độ Phân Liệt

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 08-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (86 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,720

Tóm tắt:

Truyện tranh Cấp Độ Phân Liệt bắt đầu từ một đêm mưa, trong sân chơi vắng không một bóng người, bóng hình gầy yếu cô độc ấy tỏa ra mùi điên rồ và chết chóc… Người anh hùng Viêm Vô Hoặc của chúng ta muốn tiểu Loli này phải làm gì đây?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 80

27/11/2016

Chapter 79

27/11/2016

Chapter 78

27/11/2016

Chapter 77

27/11/2016

Chapter 76

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

20/09/2014

Chapter 1

21/09/2014

Chapter 2.1

24/09/2014

Chapter 2.2

25/09/2014

Chapter 3.1

27/09/2014

Chapter 3.2

28/09/2014

Chapter 4.1

30/09/2014

Chapter 4.2

01/10/2014

Chapter 5.1

03/10/2014

Chapter 5.2

04/10/2014

Chapter 6.1

06/10/2014

Chapter 6.2

09/10/2014

Chapter 7

27/10/2014

Chapter 8

28/10/2014

Chapter 9

29/10/2014

Chapter 10

31/10/2014

Chapter 11

01/11/2014

Chapter 12

02/11/2014

Chapter 13

03/11/2014

Chapter 14

05/11/2014

Chapter 15

06/11/2014

Chapter 16

07/11/2014

Chapter 17

08/11/2014

Chapter 18

09/11/2014

Chapter 19

11/11/2014

Chapter 20

12/11/2014

Chapter 21

13/11/2014

Chapter 22

14/11/2014

Chapter 23

16/11/2014

Chapter 24

17/11/2014

Chapter 25

18/11/2014

Chapter 26

20/11/2014

Chapter 27

22/11/2014

Chapter 28

24/11/2014

Chapter 29

26/11/2014

Chapter 30

27/11/2014

Chapter 31

29/11/2014

Chapter 32

30/11/2014

Chapter 33

01/12/2014

Chapter 34

02/12/2014
Top