Captain America - The Winter Soldier
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Captain America - The Winter Soldier

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 21-08,2014

Ngày cập nhật: 21-08,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 187

Tóm tắt:

Câu chuyện này xảy ra giữa 2 sự kiện Avengers và Captian American: The Winter Soldie

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

21/08/2014

Chapter 1

02/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/02/2014

Chapter 2

21/08/2014
Top