Captain Tsubasa Road to 2002
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Captain Tsubasa Road to 2002

Thể Loại Truyện : Drama, Seinen, Sports

Ngày tạo: 25-09,2013

Ngày cập nhật: 25-09,2013 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 989

Tóm tắt:

Lại là SUBASA!!!!!!!!!!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

25/09/2013

Chapter 21

25/09/2013

Chapter 20

25/09/2013

Chapter 19

15/09/2013

Chapter 18

15/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 9

22/10/2012

Chapter 10

27/10/2012

Chapter 12

03/01/2013

Chapter 13

21/01/2013

Chapter 14

08/02/2013

Chapter 15

18/08/2013

Chapter 16

18/08/2013

Chapter 17

20/08/2013

Chapter 18

15/09/2013

Chapter 19

15/09/2013

Chapter 20

25/09/2013

Chapter 21

25/09/2013

Chapter 22

25/09/2013
Top