Card Captor Sakura - Clear Card
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Card Captor Sakura - Clear Card

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 12-12,2018 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,055

Tóm tắt:

Nói chung là CCS phần 2, thế thui :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 29.5

12/12/2018

Chapter 29

07/12/2018

Chapter 28

16/11/2018

Chapter 27

06/10/2018

Chapter 26

06/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 10.5

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

03/09/2017

Chapter 15

03/09/2017

Chapter 16

04/10/2017

Chapter 17

01/12/2017

Chapter 18

01/12/2017

Chapter 19

01/01/2018

Chapter 20

02/02/2018

Chapter 21

02/03/2018

Chapter 22

03/04/2018

Chapter 25

04/07/2018

Chapter 26

06/09/2018

Chapter 27

06/10/2018

Chapter 28

16/11/2018

Chapter 29

07/12/2018

Chapter 29.5

12/12/2018
Top