Card Captor Sakura Doujinshi - Cache Cache
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Card Captor Sakura Doujinshi - Cache Cache

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Other

Ngày tạo: 13-11,2015

Ngày cập nhật: 13-11,2015 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 253

Tóm tắt:

Một tuyển tập doujinshi cực kì đáng yêu từ nhóm tác giả Fair Wind, gồm 5 câu chuyện cũng rất đáng yêu về Sakura và Syaoran.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

13/11/2015

Chapter 3

10/07/2012

Chapter 2

10/07/2012

Chapter 1

10/07/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/07/2012

Chapter 2

10/07/2012

Chapter 3

10/07/2012

Chapter 4

13/11/2015
Top