Carry On (one shot)(ếu biết phải không , nguồn trên fb)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Carry On (one shot)(ếu biết phải không , nguồn trên fb)

Thể Loại Truyện : One Shot

Ngày tạo: 11-09,2015

Ngày cập nhật: 11-09,2015 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 27

Tóm tắt:

Đại khái là thanh niên mê làm phi công trẻ từ bé rồi toạch cmnl 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top