Castlevania: Symphony of the Night - Prologue
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Castlevania: Symphony of the Night - Prologue

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 106

Tóm tắt:

Oneshot về những sự kiện bắt đầu game Castlevania: Symphony of the Night.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/11/2016
Top