Catharsis
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Catharsis

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Comedy

Ngày tạo: 09-10,2015

Ngày cập nhật: 13-09,2018 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 921

Tóm tắt:

Liệu có ai sẵn sàng chết thay bạn không nhỉ ?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 43

13/09/2018

Chapter 42

13/09/2018

Chapter 41

23/07/2018

Chapter 40

15/07/2018

Chapter 37

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

29/03/2015

Chapter 1

07/10/2015

Chapter 2

07/10/2015

Chapter 3

07/10/2015

Chapter 4

07/10/2015

Chapter 5

07/10/2015

Chapter 6

07/10/2015

Chapter 7

07/10/2015

Chapter 8

07/10/2015

Chapter 9

09/10/2015

Chapter 10

09/10/2015

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 40

15/07/2018

Chapter 41

23/07/2018

Chapter 42

13/09/2018
Top