Chain Chronicle Crimson
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chain Chronicle Crimson

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 345

Tóm tắt:

truyện nói về một phù thủy muốn trở thành anh hùng...... truyện có game cùng tên Chain Chronicle

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 3.5

08/01/2017

Chapter 3.1

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

08/01/2017

Chapter 1.5

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3.1

08/01/2017

Chapter 3.5

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017
Top