Chân Hoàn Truyện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chân Hoàn Truyện

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 04-12,2014

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (67 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,814

Tóm tắt:

Truyện theo phong cách chibi, làm theo sở thích của ad Múp. Các ad khác ko dc cãi.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22.3

08/01/2017

Chapter 22.2

08/01/2017

Chapter 22.1

08/01/2017

Chapter 21.3

08/01/2017

Chapter 21.2

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

09/09/2014

Chapter 1.2

09/09/2014

Chapter 1.3

10/09/2014

Chapter 2.1

13/09/2014

Chapter 2.2

15/09/2014

Chapter 2.3

16/09/2014

Chapter 3.1

18/09/2014

Chapter 3.2

18/09/2014

Chapter 3.3

19/09/2014

Chapter 4.1

19/09/2014

Chapter 4.2

19/09/2014

Chapter 4.3

19/09/2014

Chapter 5.1

20/09/2014

Chapter 5.2

21/09/2014

Chapter 5.3

21/09/2014

Chapter 6.1

22/09/2014

Chapter 6.2

22/09/2014

Chapter 6.3

22/09/2014

Chapter 7.1

23/09/2014

Chapter 7.2

23/09/2014

Chapter 7.3

24/09/2014

Chapter 8.1

24/09/2014

Chapter 8.2

24/09/2014

Chapter 8.3

25/09/2014

Chapter 9.1

25/09/2014

Chapter 8

26/09/2014

Chapter 9.2

26/09/2014

Chapter 9.3

26/09/2014

Chapter 10.1

26/09/2014

Chapter 10.2

28/09/2014

Chapter 10.3

28/09/2014

Chapter 11.1

29/09/2014

Chapter 11.2

29/09/2014

Chapter 11.3

29/09/2014

Chapter 12.1

16/10/2014

Chapter 12.2

21/10/2014

Chapter 12.3

25/10/2014

Chapter 13.1

02/11/2014

Chapter 13.2

28/11/2014

Chapter 13.3

01/12/2014
Top