Change The World
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Change The World

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Shoujo, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 23-08,2018 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 182

Tóm tắt:

Sơ lược:Đọc đi, kể chi cho dài dòng :3 NA~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

23/08/2018

Chapter 8

25/07/2018

Chapter 6

25/07/2018

Chapter 5

22/06/2018

Chapter 3

21/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/11/2016

Chapter 2

09/06/2018

Chapter 3

21/06/2018

Chapter 5

22/06/2018

Chapter 6

25/07/2018

Chapter 8

25/07/2018

Chapter 9

23/08/2018
Top