Chắp Cánh ước Mơ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chắp Cánh ước Mơ

Thể Loại Truyện : Drama, Gender Bender, Harem, Romance, School Life

Ngày tạo: 28-05,2014

Ngày cập nhật: 28-05,2014 (87 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,109

Tóm tắt:

mỗi truyện là một thằng trap - hết

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 87

28/05/2014

Chapter 86

26/05/2014

Chapter 85

25/05/2014

Chapter 84

23/05/2014

Chapter 83

21/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/12/2013

Chapter 2

31/12/2013

Chapter 3

01/01/2014

Chapter 4

03/01/2014

Chapter 5

05/01/2014

Chapter 6

06/01/2014

Chapter 7

08/01/2014

Chapter 8

10/01/2014

Chapter 9

12/01/2014

Chapter 10

13/01/2014

Chapter 11

15/01/2014

Chapter 12

17/01/2014

Chapter 13

19/01/2014

Chapter 14

20/01/2014

Chapter 15

22/01/2014

Chapter 16

24/01/2014

Chapter 17

26/01/2014

Chapter 18

27/01/2014

Chapter 19

29/01/2014

Chapter 20

31/01/2014

Chapter 21

02/02/2014

Chapter 22

03/02/2014

Chapter 23

05/02/2014

Chapter 24

07/02/2014

Chapter 25

09/02/2014

Chapter 26

10/02/2014

Chapter 27

12/02/2014

Chapter 28

14/02/2014

Chapter 29

16/02/2014

Chapter 30

17/02/2014

Chapter 31

19/02/2014

Chapter 32

21/02/2014

Chapter 33

23/02/2014

Chapter 34

24/02/2014

Chapter 35

26/02/2014

Chapter 36

28/02/2014

Chapter 37

02/03/2014

Chapter 38

03/03/2014

Chapter 39

05/03/2014

Chapter 40

07/03/2014
Top