Châu Huân Truyền, Tự Hoa Liệt
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Châu Huân Truyền, Tự Hoa Liệt

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (19 - chap) - Full Bộ

Rate: 5

Số lần đọc: 379

Tóm tắt:

Cập nhật sau ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 4.2

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 0

27/11/2016

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017
Top