Chess Isle
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chess Isle

Thể Loại Truyện : Psychological, Seinen, Comedy

Ngày tạo: 13-06,2013

Ngày cập nhật: 13-06,2013 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 918

Tóm tắt:

Âm mưu, sự phản bội và cuộc chiến xoay quanh Chess Isle Crest ..... xem rồi sẽ rõ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

13/06/2013

Chapter 14

13/06/2013

Chapter 13

13/06/2013

Chapter 12

13/06/2013

Chapter 11

20/02/2013
Danh Sách Tập Truyện

Top