Chiến Phổ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chiến Phổ

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 25-07,2015

Ngày cập nhật: 25-07,2015 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 505

Tóm tắt:

Thế kỷ 12 trước Công Nguyên, Khương Tử Nha thỉnh Thiên Tướng trợ Chu Võ Vương Cơ Phát thảo phạt yêu binh của Thương Trụ, Thiên Hạ cuối cùng đại định. Nhà Thương Diệt, Nhà Chu hưng thịnh. Sau nhiều năm Thần, Yêu đại chiến, Càn Khôn mất cân bằng, thiên tai xảy ra liên miên. Khương Tử Nha vì cứu thương sinh, xả thân làm phép dùng Ngũ Thần Đại Chú là: Thôn Lôi, Liệp Hỏa, Lăng Vũ, Ngự Phong và Vong Vẫn để dẹp thiên tai. Ngũ Đại Thần Chú mượn dùng thần lực của Ngũ Đại Chiến Thần trên trời, phong ấn trong "năm chiến phổ": 1. Thôn Lôi: Lôi Thần, đại diện cho Chủ Tể 2. Liệp Hỏa: Hỏa Soái, đại diện cho Ánh Sáng 3. Lăng Vũ: Vũ Soái, đại diện Công Bằng 4. Ngự Phong: Phong Tướng, đại diện Nhân Nghĩa 5. Vong Vẫn: Thần Trung Thần, đại diện cho Sinh Diệt. Nghe nói, Ngũ Thần Đại Chú Chiến Phổ mà Khương Tử Nha trấn áp Thiên Kiếp, đều có đại năng siêu việt thiên uy. Hậu nhân có ai lấy được thì: Nhân giả được thiên hạ, Bạo giả diệt thương sinh... Công Nguyên năm 557, Cuối đời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, hai nước Tề Chu có chiến tranh. Đại tướng nước Tề là Lan Lăng Vương Cao Trường Cung (một mỹ nam nổi tiếng lịch sử), được thần uy của Thôn Lôi Chiến Phổ, dẫn năm trăm thân binh đại phá quân Chu, công cao át chủ. Nhất đại công thần bị vu hại thành tội danh phản nghịch, vạn tiễn xuyên tim. Lan Lăng Vương rơi xuống biển lớn, lòng đầy phẫn nộ, nguyền rủa thiên địa bất nhân, thề phải diệt thiên hạ, thần ma xa lánh, duy ngã xưng Hoàng!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

25/07/2015

Chapter 19

20/07/2015

Chapter 18

09/07/2015

Chapter 17

04/07/2015

Chapter 16

24/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/03/2015

Chapter 2

24/03/2015

Chapter 3

24/03/2015

Chapter 4

30/03/2015

Chapter 5

08/04/2015

Chapter 6

13/04/2015

Chapter 7

21/04/2015

Chapter 8

30/04/2015

Chapter 9

06/05/2015

Chapter 10

12/05/2015

Chapter 11

20/05/2015

Chapter 12

27/05/2015

Chapter 13

02/06/2015

Chapter 14

09/06/2015

Chapter 15

17/06/2015

Chapter 16

24/06/2015

Chapter 17

04/07/2015

Chapter 18

09/07/2015

Chapter 19

20/07/2015

Chapter 20

25/07/2015
Top