Chiến Thần Ký
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chiến Thần Ký

Thể Loại Truyện : Manhua, Action

Ngày tạo: 26-09,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (41 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 1,487

Tóm tắt:

Một chiến thần từ thời chiến quốc phục sinh, một cậu bé có sư phụ bị chiến thần giết... Một thanh kiếm với một môn phái ít người nhưng đánh thắng được cả Chân Ma...Tất cả tụ hợp trong Chiến Thần Ký

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41 - End

08/01/2017

Chapter 40

08/01/2017

Chapter 39

08/01/2017

Chapter 38

08/01/2017

Chapter 37

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/06/2013

Chapter 2

19/06/2013

Chapter 3

21/06/2013

Chapter 4

26/06/2013

Chapter 5

26/06/2013

Chapter 6

02/07/2013

Chapter 7

06/07/2013

Chapter 8

23/03/2014

Chapter 9

23/03/2014

Chapter 10

23/03/2014

Chapter 11

23/03/2014

Chapter 12

23/06/2015

Chapter 13

23/06/2015

Chapter 14

25/06/2015

Chapter 15

17/07/2015

Chapter 16

31/07/2015

Chapter 17

07/08/2015

Chapter 18

15/08/2015

Chapter 19

23/08/2015

Chapter 20

31/08/2015

Chapter 21

05/09/2015

Chapter 22

11/09/2015

Chapter 23

19/09/2015

Chapter 24

26/09/2015

Chapter 25

08/01/2017

Chapter 26

08/01/2017

Chapter 27

08/01/2017

Chapter 28

08/01/2017

Chapter 29

08/01/2017

Chapter 30

08/01/2017

Chapter 31

08/01/2017

Chapter 32

08/01/2017

Chapter 33

08/01/2017

Chapter 34

08/01/2017

Chapter 35

08/01/2017

Chapter 36

08/01/2017

Chapter 37

08/01/2017

Chapter 38

08/01/2017

Chapter 39

08/01/2017

Chapter 40

08/01/2017
Top