Chiller
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chiller

Thể Loại Truyện : Horror, Manhwa

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (27 - chap) - Full Bộ

Rate: 7

Số lần đọc: 334

Tóm tắt:

1 Chap = 1 bộ truyện kinh dị

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016