Choco, Strawberry, Vanilla
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Choco, Strawberry, Vanilla

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 06-10,2014

Ngày cập nhật: 06-10,2014 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 575

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

06/10/2014

Chapter 7

25/09/2014

Chapter 6

23/09/2014

Chapter 5

04/08/2014

Chapter 4

04/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/02/2014

Chapter 2

18/05/2014

Chapter 3

18/05/2014

Chapter 4

04/08/2014

Chapter 5

04/08/2014

Chapter 6

23/09/2014

Chapter 7

25/09/2014

Chapter 8

06/10/2014
Top