Chocolate cake shooting star
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chocolate cake shooting star

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 7

Số lần đọc: 176

Tóm tắt:

Sô cô la và sao băng thì liên quan gì nhau nhỉ ? Coi là biết.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012
Top