Choice...
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Choice...

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 130

Tóm tắt:

Tôi xin cậu... hãy quyết định câu trả lời cho câu hỏi của tôi!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012
Top