Chống Lại Ma Cà Rồng Dio Brando
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chống Lại Ma Cà Rồng Dio Brando

Thể Loại Truyện : Supernatural, Action, Adventure

Ngày tạo: 25-10,2015

Ngày cập nhật: 11-02,2018 (598 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,621

Tóm tắt:

Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 661

11/02/2018

Chapter 660

11/02/2018

Chapter 659

11/02/2018

Chapter 658

11/02/2018

Chapter 586

27/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/02/2014

Chapter 2

13/02/2014

Chapter 3

13/02/2014

Chapter 3.2

13/02/2014

Chapter 4

13/02/2014

Chapter 5

13/02/2014

Chapter 6

13/02/2014

Chapter 7

13/02/2014

Chapter 8

13/02/2014

Chapter 9

13/02/2014

Chapter 10

13/02/2014

Chapter 11

13/02/2014

Chapter 12

13/02/2014

Chapter 13

13/02/2014

Chapter 14

13/02/2014

Chapter 15

13/02/2014

Chapter 16

13/02/2014

Chapter 17

13/02/2014

Chapter 18

13/02/2014

Chapter 19

13/02/2014

Chapter 20

13/02/2014

Chapter 21

13/02/2014

Chapter 22

13/02/2014

Chapter 23

13/02/2014

Chapter 24

13/02/2014

Chapter 25

13/02/2014

Chapter 26

13/02/2014

Chapter 27

13/02/2014

Chapter 28

13/02/2014

Chapter 29

13/02/2014

Chapter 30

13/02/2014

Chapter 31

13/02/2014

Chapter 32

13/02/2014

Chapter 33

13/02/2014

Chapter 34

13/02/2014

Chapter 35

13/02/2014

Chapter 36

13/02/2014

Chapter 37

13/02/2014

Chapter 38

13/02/2014

Chapter 39

13/02/2014
Top