Choujin Sensen
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Choujin Sensen

Thể Loại Truyện : Drama, Mature, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 844

Tóm tắt:

Một người phụ nữ bí ẩn đã tổ chức một trận đấu sống (chết) trên một hòn đảo hoang vô danh. Chỉ có người thắng mới thoát được nơi đó và có được điều mình hằng mong ước…….. -hãy đọc để biết thêm chi tiết-

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016
Top