Chroniles Of The Cursed Sword
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chroniles Of The Cursed Sword

Thể Loại Truyện : Historical, Manhwa, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 14-09,2013

Ngày cập nhật: 14-09,2013 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 282

Tóm tắt:

lại một bộ manhwa cổ xưa mà thớt đào đc ấy mà =))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

14/09/2013

Chapter 1

14/09/2013

Chapter 0

31/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

31/08/2013

Chapter 1

14/09/2013

Chapter 2

14/09/2013
Top