Chronos Ruler
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chronos Ruler

Thể Loại Truyện : Drama, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 13-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 589

Tóm tắt:

Nội dung : đọc sẽ biết Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0.1

28/07/2017

Chapter 0.2

28/07/2017

Chapter 1.1

28/07/2017

Chapter 1.2

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017
Top