Chú Bé Quyền Năng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chú Bé Quyền Năng

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-08,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (127 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,611

Tóm tắt:

none

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 127

27/11/2016

Chapter 126

27/11/2016

Chapter 125

27/11/2016

Chapter 124

27/11/2016

Chapter 123

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/02/2015

Chapter 2

22/02/2015

Chapter 3

25/02/2015

Chapter 4

01/03/2015

Chapter 5

04/03/2015

Chapter 6

08/03/2015

Chapter 7

11/03/2015

Chapter 8

15/03/2015

Chapter 9

18/03/2015

Chapter 10

22/03/2015

Chapter 11

25/03/2015

Chapter 12

29/03/2015

Chapter 13

01/04/2015

Chapter 14

05/04/2015

Chapter 15

08/04/2015

Chapter 16

15/04/2015

Chapter 17

15/04/2015

Chapter 18

19/04/2015

Chapter 19

22/04/2015

Chapter 20

26/04/2015

Chapter 21

29/04/2015

Chapter 22

03/05/2015

Chapter 23

06/05/2015

Chapter 24

10/05/2015

Chapter 25

13/05/2015

Chapter 26

17/05/2015

Chapter 27

24/05/2015

Chapter 28

24/05/2015

Chapter 29

27/05/2015

Chapter 30

31/05/2015

Chapter 31

03/06/2015

Chapter 32

07/06/2015

Chapter 33

10/06/2015

Chapter 34

11/06/2015

Chapter 35

12/06/2015

Chapter 36

12/06/2015

Chapter 37

13/06/2015

Chapter 38

13/06/2015

Chapter 39

15/06/2015

Chapter 40

15/06/2015
Top