Chữ thập nhuộm máu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Chữ thập nhuộm máu

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 16-08,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 602

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/07/2015

Chapter 2

21/07/2015

Chapter 3

27/07/2015

Chapter 4

08/08/2015

Chapter 5

16/08/2015

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017
Top