City of blood
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

City of blood

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Supernatural

Ngày tạo: 11-03,2013

Ngày cập nhật: 11-03,2013 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 207

Tóm tắt:

.....Truyện có 3 người...3 người thì làm nên một câu chuyện... Câu chuyện sẽ xoay quanh về 3 người...à ờ...chắc là thế...!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

11/03/2013

Chapter 1

11/03/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/03/2013

Chapter 2

11/03/2013
Top