Cố Lên Nào Đại Ma Vương 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Cố Lên Nào Đại Ma Vương 2

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 22-04,2015

Ngày cập nhật: 22-04,2015 (100 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 2,097

Tóm tắt:

Ma tộc chi vương Franwoids ( gọi tắt Tiểu Phu ) để ý huynh trưởng khuyên bảo, quyết định dạy ma pháp cho ứng cử đại hiền giả của loài người là Salamander.
Bộ này hình như là nói về một ngàn năm trước bộ Cố Lên Đại Ma Vương
Phần 1 ở đây

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 96

22/04/2015

Chapter 95

20/04/2015

Chapter 94

16/04/2015

Chapter 93

14/04/2015

Chapter 92

10/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/08/2014

Chapter 2

03/08/2014

Chapter 3

03/08/2014

Chapter 4

03/08/2014

Chapter 5

03/08/2014

Chapter 6

06/08/2014

Chapter 7

08/08/2014

Chapter 8

10/08/2014

Chapter 9

12/08/2014

Chapter 10

14/08/2014

Chapter 11.1

17/08/2014

Chapter 11.2

20/08/2014

Chapter 12

24/08/2014

Chapter 13

28/08/2014

Chapter 14

03/09/2014

Chapter 15

05/09/2014

Chapter 16

07/09/2014

Chapter 17

09/09/2014

Chapter 18

11/09/2014

Chapter 19

15/09/2014

Chapter 20

18/09/2014

Chapter 21

20/09/2014

Chapter 22

26/09/2014

Chapter 23

29/09/2014

Chapter 24

01/10/2014

Chapter 25

03/10/2014

Chapter 26

05/10/2014

Chapter 27

06/10/2014

Chapter 28

08/10/2014

Chapter 29

08/10/2014

Chapter 30

09/10/2014

Chapter 31

10/10/2014

Chapter 32

11/10/2014

Chapter 33

13/10/2014

Chapter 34

15/10/2014

Chapter 35

16/10/2014

Chapter 36

17/10/2014

Chapter 37

20/10/2014

Chapter 38

21/10/2014

Chapter 39

25/10/2014
Top