Cô Phương Bất Tự Thưởng (Màu)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Cô Phương Bất Tự Thưởng (Màu)

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 25-07,2018 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,293

Tóm tắt:

Bạch Phính Đình là gia nhân của Kính An phủ nhưng cô sống môt cuộc sống thậm chí là tốt hơn rất nhiều so với những gia nhân khác. Cô cũng khôn ngoai hơn so với hầu hết nam nhân. Thông minh, giảo hoạt nhưng khi phải đối diện giữa tình yêu và lòng trung thành, cô cũng không tránh khỏi những tổn thương...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

25/07/2018

Chapter 40

12/07/2018

Chapter 39

15/06/2018

Chapter 38

16/08/2017

Chapter 37

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

16/08/2017

Chapter 39

15/06/2018

Chapter 40

12/07/2018
Top