Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san

Thể Loại Truyện : Seinen, Comedy

Ngày tạo: 07-11,2015

Ngày cập nhật: 20-06,2018 (37 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,533

Tóm tắt:

Truyện kể về một mụ kỹ sư vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc "Kobayashi-san yêu vấu" 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 37

20/06/2018

Chapter 36

06/12/2017

Chapter 35

06/12/2017

Chapter 34

11/09/2017

Chapter 33

03/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/07/2015

Chapter 2

14/07/2015

Chapter 3

26/07/2015

Chapter 4

01/08/2015

Chapter 5

02/09/2015

Chapter 6

27/09/2015

Chapter 7

07/11/2015

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

15/08/2017

Chapter 33

03/09/2017

Chapter 34

11/09/2017

Chapter 35

06/12/2017

Chapter 36

06/12/2017

Chapter 37

20/06/2018
Top