Code Geass: Lelouch Of The Rebellion
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Code Geass: Lelouch Of The Rebellion

Thể Loại Truyện : Drama, Mecha, School Life, Shoujo, Supernatural, Tragedy, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 683

Tóm tắt:

Đế chế Brittania xâm chiếm Nhật Bản sử dụng những tên nửa người nửa máy làm vũ khí, gọi là Knightmare Frames. Lelouch được C.C trao sức mạnh Geass và đứng lên giúp người dân Nhật Bản chống lại Brittania. Bộ truyện dựa trên một bộ Anime vô cùng nổi tiếng.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016
Top