Code Geass Lelouch of the Rebellion
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Code Geass Lelouch of the Rebellion

Thể Loại Truyện : Drama, Ecchi, Mecha, School Life, Shoujo, Supernatural, Tragedy, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 671

Tóm tắt:

chế Brittania xâm chiếm Nhật Bản sử dụng những tên nửa người nửa máy làm vũ khí, gọi là Knightmare Frames. Lelouch được C.C trao sức mạnh Geass và đứng lên giúp người dân Nhật Bản chống lại Brittania

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017
Top