Code Leviatan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Code Leviatan

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 24-04,2014

Ngày cập nhật: 24-04,2014 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 275

Tóm tắt:

Down tại: http://boyxxxboy.wordpress.com/

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

24/04/2014

Chapter 3

23/04/2014

Chapter 2

23/04/2014

Chapter 1

21/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/04/2014

Chapter 2

23/04/2014

Chapter 3

23/04/2014

Chapter 4

24/04/2014
Top