Code Leviathan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Code Leviathan

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Other, Action

Ngày tạo: 18-05,2014

Ngày cập nhật: 18-05,2014 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 529

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

18/05/2014

Chapter 5

18/05/2014

Extra-01

25/04/2014

Chapter 4

23/04/2014

Chapter 3

22/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/04/2014

Chapter 2

21/04/2014

Chapter 3

22/04/2014

Chapter 4

23/04/2014

Extra-01

25/04/2014

Chapter 5

18/05/2014

Chapter 6

18/05/2014
Top