Coffee & Vanilla
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Coffee & Vanilla

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Smut, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-12,2017 (22 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 644

Tóm tắt:

Câu chuyện tình của một cô sinh viên 20 tuổi và một “ông chú” 32 tuổi! Họ sẽ ra sao? Đề nghị các bạn cần phải bình tĩnh và sẵn cái gối bên người vì truyện sẽ có cảnh smut...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17.5

27/12/2017

Chapter 17

27/12/2017

Chapter 16

17/12/2017

Chapter 15

29/07/2017

Chapter 14.5

29/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 8.5

07/01/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 9.5

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 10.5

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

29/07/2017

Chapter 14.5

29/07/2017

Chapter 15

29/07/2017

Chapter 16

17/12/2017

Chapter 17

27/12/2017

Chapter 17.5

27/12/2017
Top