COLORS OF THE WIND
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

COLORS OF THE WIND

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Tragedy, Other

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 498

Tóm tắt:

Thay vì đọc tóm tắt thì các bác hãy click vào chap 1 đê =]]]

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

18/01/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017
Top