Comic Funny S.Apple New
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Comic Funny S.Apple New

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy, Comic

Ngày tạo: 05-08,2013

Ngày cập nhật: 05-08,2013 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 196

Tóm tắt:

dừng ở bonus 10 , nay sẽ bắt tay tiếp chap 11 vs phiên bản hoàn toàn mới của S.Apple band :3 đọc đi rồi biết =)))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

05/08/2013

Chapter 11

30/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 11

30/07/2013

Chapter 12

05/08/2013
Top