Con Tim Rung Động
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Con Tim Rung Động

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (56 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 1,516

Tóm tắt:

Cùng sống chung trong một mái nhà, trải qua hiểu lầm, hảo cảm, phẫn nộ, thương xót....sẽ xảy ra hiện tượng hóa học gì?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 52

05/04/2018

Chapter 51

03/04/2018

Chapter 50

30/03/2018

Chapter 49

27/03/2018

Chapter 48.5

24/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 13.5

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 29.5

28/07/2017

Chapter 30

08/02/2018

Chapter 31

27/02/2018

Chapter 31.5

28/02/2018

Chapter 32

02/03/2018

Chapter 33

02/03/2018

Chapter 34

03/03/2018

Chapter 35

07/03/2018

Chapter 36

07/03/2018

Chapter 37

08/03/2018
Top