CONCERTO FOR DARK KNIGHT
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

CONCERTO FOR DARK KNIGHT

Thể Loại Truyện : Action, Comedy

Ngày tạo: 18-01,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 331

Tóm tắt:

đọc sẽ biết

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 3

18/01/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017
Top