Công Lực Tinh Tọa Điện Hạ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Công Lực Tinh Tọa Điện Hạ

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Mystery, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 21-06,2015

Ngày cập nhật: 21-06,2015 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 188

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3.2

21/06/2015

Chapter 3.1

19/06/2015

Chapter 2.2

17/06/2015

Chapter 2.1

16/06/2015

Chapter 1

15/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/06/2015

Chapter 2.1

16/06/2015

Chapter 2.2

17/06/2015

Chapter 3.1

19/06/2015

Chapter 3.2

21/06/2015